Vuokraehdot

 1. Vuokralle ottajalla tulee olla aikaisempaa ajokokemusta moottoripyörällä, sekä kyseiseen ajoneuvoon oikeuttava ajokortti. Kortti tarkistetaan pyörän luovutuksen yhteydessä.
 2. Moottoripyörän vuokraaja sitoutuu vahinkotapauksissa maksamaan omavastuun, 500 €.
  1. Vuokraajalla on vastuu kaikesta vahingosta. Jos moottoripyörälle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, moottoripyörän käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, käytöstä rikolliseen tarkoitukseen tai siitä, että vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, on vuokraaja velvollinen korvaamaan vuokraamolle vahingon kokonaisuudessaan.
  2. Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta vastapuolen liikennevakuutusten perusteella tai vahingon aiheuttajalta.
  3. Vuokraaja on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana moottoripyörän käyttämisestä aiheutuvat pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut.
  4. Vuokraaja vastaa renkaan puhkeamisesta koituvista kustannuksista.
 3. Polttoaine ei sisälly vuokraan. Ajoneuvo luovutetaan tankattuna ja se tulee palauttaa tankattuna. Muuten vuokraamolla on oikeus laskuttaa asiakkaalta pyörän tankkaus.
 4. Moottoripyörää saa kuljettaa ainoastaan sen vuokraaja. Moottoripyörän saa luovuttaa toiselle tai toisen kuljetettavaksi ainoastaan jos tästä on vuokrasopimuksessa erillinen maininta.
 5. Moottoripyörää ei saa käyttää lainvastaisiin tarkoituksiin, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin. Moottoripyörää ei myöskään saa käyttää ajo-opetukseen ilman erillistä sopimusta.
 6. MP-Rent ja asiakas yhdessä tarkistavat pyörän ennen vuokrausta. Mahdolliset vauriot ja muut huomioitavat kohteet merkitään sopimukseen.
 7. Käytettäessä vuokravarusteita on vuokraaja velvollinen käsittelemään niitä huolellisesti, etenkin kypärää, ettei se pääse tippumaan pyörän päältä tms. Vauriotapauksissa vuokraaja on velvollinen korvaamaan vaurioituneet varusteet.
 8. Vuokrattu kalusto on palautettava kokonaisuudessaan sovitun mukaisesti.
  1. Vuokraus voidaan peruuttaa maksutta 7 päivää ennen vuokrapäivää. Muussa tapauksessa vuokraaja pidättää varausmaksun, paitsi jos ilmotus peruuntumisesta tulee alle 2 päivää ennen vuokran alkua tai peruuntumisesta ei ilmoiteta lainkaan. Tällöin vuokraaja pidättää vuokrahinnan kokonaisuudessaan.
  2. Mikäli palautus viivästyy sovitusta ilman yhteydenottoa ja asiasta sopimista, on vuokralle antajalla oikeus periä täysi korvaus aiheutuneista kuluista, sekä periä uusi alkava vuorokausivuokra jokaiselta alkavalta vuokravuorokaudelta 50% korotettuna.
  3. Mikäli palautus ei ole tapahtunut sovitun mukaisesti, eikä yhteyttä vuokralle antajaan ole otettu, ilmoitetaan asia poliisiviranomaisille.
  4. Mikäli pyörä palautetaan ennen sovitun ajan päättymistä, ei vuokralle antaja ole velvollinen korvaamaan käyttämätöntä aikaa.
 9. Vuokrahinnan tulee olla maksettu pyörän lunastushetkellä.
 10. Moottoripyörää ei saa viedä ulkomaille ilman erillistä sopimusta.
 11. Korjauksiin tulee aina olla vuokralle antajan lupa.
 12. Vuokralle ottaja on velvollinen vuokrausaikana huolehtimaan pyörän normaaleista tarkistuksista, kuten moottoriöljyn ja jäähdytysnesteen määrästä, renkaiden ilmanpaineesta yms.
 13. Vuokraajalla tulee olla voimassa oleva pankki- tai luottokortti.